Názvy českých a slovenských krajek, Marie Štěpánková

Názvy českých a slovenských krajek, Marie Štěpánková

80 Kč

Publikace, která by měla být základní prací pro pojmenování a názvy našich tradičních krajek. Autorka, Marie Štěpánková, je pracovnicí Národopisného muzea v Praze. Pro svoji práci čerpala především z jedné nevydané práce Marie Smolkové a Reginy Bíbové. Tato nepublikovaná kniha, nebo spíše rejstřík, byl dokončen v roce 1913 a je nyní v depozitáři muzea. Jeho název je Seznam obrazů. Z mimořádně cenné lístkové kartotéky pak tedy vzešla publikace. Kniha obsahuje základní pojmy, druhy krajek a prvky. Dále pak 183 hesel se stručným popisem, územním zařazením a kresbou a na závěr 34 podvinků pro případné upaličkování.